Anställ utomlands med WorkMotion som Employer Of Record (EoR)

Anställ skickliga talanger i över 160 länder utan att behöva skapa en lokal enhet med vår employer or record tjänst

 • Över 600 kunder Som litar på oss!
 • Bästa HR-strategi från utlandet HR Excellence Awards I Dec 2022
eor landing 2

Varför välja en Employer of Record (EOR) ?

EoR-tjänster kan faktiskt vara mer kostnadseffektiva än att anställa personal direkt, eftersom de ger kostnadsbesparingar på förmåner, arbetsgivaravgifter och HR-administration. Dessutom kan du minska risken för böter och påföljder från bristande efterlevnad av lokala arbetslagar.

Briefcase icon

Öppna lokal enhet

 • Rättsliga problem
 • Kostsam
 • Tidskrävande
hire abroad through employer of record

Employer of Record

 • Fast anställning
 • Juridisk efterlevnad
 • Kostnadseffektiv
Boy icon

Frilansare

 • Hög riskbenägenhet
 • Efterlevnads problem
 • Brist på lojalitet och engagemang

Med en EoR kan du spara tid och pengar, följa löner och sociala avgifter och erbjuda en konkurrenskraftig förmånspaket.

list

Vad är en Employer of Record (EOR)?

En EoR är en tredjeparts organisation som tar på sig en betydande mängd ansvar och arbete när man vill anställa utomlands. En EoR rekryterar inte, men blir involverad i processen när ett företag har valt en kandidat de vill anställa.

Genom att tillhandahålla all nödvändig information ser en EoR till att kunden agerar i enlighet med lagar och regler och rör sig inom de ramar som tillhandahålls.

Redo att prata?

Våra processer är snabba, enkla och detaljerade. Du behöver aldrig oroa dig för efterlevnads-, juridiska och skatterelaterade frågor när du anställer talang utomlands.

"Människorna vi anställt är ett bevis att med WorkMotion, kan vi anställa rätt talang, oavsett deras plats. Dessutom är det en vinst för oss att använda WorkMotion som vår utökade HR-avdelning och dra nytta av deras snabba processer."

Yanis Mellata VD och medgrundare av Kosy Office

Boka en demo

Fördelar med att välja WorkMotion som EoR

Anställ över hela världen genom vår Employer of record lösning (EoR). Våra dotterbolag och nätverks partners gör denna process snabb och är 100% enligt de arbetslagar i de länder som ni ska anställa i.

Få tillgång till alla aktiviteter på en enkel dashboard och betala medarbetare i tid och i deras lokala valuta.

WorkMotion is a leader in PEO Providers on G2

160+

länder

Anställ högkvalificerad talang från över 160 länder runt om i världen

100+

valutor

Betala ditt globala team i tid och i deras lokala valuta

200+

juridiska experter

Få stöd och råd från ett fantastiskt team av lokala juridiska experter

01

plattform

Hantera, betala och ha koll på dina anställda på en enda plattform

Frequently asked questions

De lagliga och efterlevnads kraven för att anställa medarbetare utomlands varierar beroende på land och kan inkludera att få arbetstillstånd, registrera sig hos lokala myndigheter och följa lokala arbetslagar och förordningar. En EoR bör ha expertis inom lokala arbetslagar och förordningar samt hantera alla lagliga och efterlevnadskrav på uppdrag av det anställande företaget.

EoR är ansvarig för att hantera lön, skatter och förmåner för distansarbetande medarbetare och säkerställer att alla betalningar och avdrag görs i enlighet med lokala lagar och förordningar. EoR kommer vanligtvis att hantera löner på ett lokalt bankkonto, dra av och betala lämpliga skatter och förmåner.

EoR bör tillhandahålla ett utbud av supporttjänster för både medarbetare utomlands och de företag som skall anställa. Det kan inkludera onboardning och introduktion, HR-stöd och juridisk rådgivning. EoR bör också tillhandahålla regelbundna uppdateringar om anställningsstatus för distansarbetande medarbetare och eventuella förändringar i lokala lagar och förordningar.

Kostnaden för att använda en EoR varierar och beror på faktorer som landet där talangen ska anställa, vad för typ av talang och de tjänster som krävs. En EoR tar vanligtvis ut en avgift för sina tjänster, vilket kan vara en procentandel av medarbetarens lön eller en fast avgift per anställd. 

Anställningsprocessen med en EoR innebär vanligtvis att det anställande företaget tillhandahåller detaljer om rollen och de nödvändiga kvalifikationerna, och EoR utför rekryterings- och urvalsprocessen. När en kandidat är vald kommer EoR att hantera alla lagliga och efterlevnadskrav och hantera anställningsavtalet. Ledtiden för att anställa utländska medarbetare kan variera beroende på land och typ av medarbetare, men en EoR bör tillhandahålla en uppskattad ledtid som en del av sina tjänster.

Om medarbetaren behöver lämna landet ska en EoR hantera uppsägningen av anställningsavtalet i enlighet med lokala lagar och förordningar. En EoR bör också tillhandahålla all nödvändig support och vägledning till medarbetaren under övergången.

Det anställande företaget är ansvarigt för prestations hanteringen av den distansarbetande medarbetaren, inklusive att sätta förväntningar, ge feedback och genomföra prestation utvärderingar. EoR bör tillhandahålla stöd och vägledning till det anställande företaget i dessa processer, vilket säkerställer att de följer lokala lagar och förordningar.

Vid en tvist mellan medarbetaren och det anställande företaget bör EoR tillhandahålla stöd och vägledning för att lösa problemet och säkerställa att alla parter agerar i enlighet med lokala arbetslagar och förordningar. En EoR bör också vara beredd att medla i tvisten vid behov. Om tvisten inte kan lösas bör EoR rådgöra med parterna om deras rättigheter och skyldigheter enligt lokal lag.

What our clients have to say

With WorkMotion we ensure fully compliant onboardings for our employees abroad. Having an HR service such as WorkMotion is a big plus, since we now have time to focus on our talents even more.

Bianca Ester

HR Manager at Everphone

Working with WorkMotion is really easy for our HR-team. Uploading a talent is done in minutes. We get access to tools such as salary benchmarking, gross/net salary calculator, and so much more. Exactly what we need!

Michali Henig

Global Mobility Lead of SumUp

"The people we hired are a testament to the fact that, with WorkMotion, we can hire the right talent, regardless of their location. Besides, using WorkMotion as our extended HR department and profiting for their quick processes is a win for us."

Bianca Ester

Bianca Ester